opstekerpandnieuw

Dankzij veel inzet en doorzettings-vermogen van diverse inwoners uit Nieuwlande is multifunctioneel centrum de Opsteker geopend op d.d. 08 februari 2014. Het hele project heeft veel voeten in aarde gehad, maar het eindresultaat is een ware beloning voor alle verrichte inspanningen: Een echte opsteker voor inwoners uit het dorp Nieuwlande en verre omstreken! Naast een breedt scala aan activiteiten die binnen ons dorpshuis worden aangeboden, wordt er tevens ruimte geboden aan de peuterspeelzaal, twee basissscholen, diverse sportverenigingen en verschillende paramedici. Onze vernieuwde website zal u uitgebreid informeren over het aanbod activiteiten die in ons dorpshuis worden georganiseerd. Onder het menu geschiedenis vindt u meer informatie over het ontstaan van multifunctioneel centrum de Opsteker. Wilt u deelnemen aan een activteit of wilt u zelf een activiteit organiseren? Iedereen is van harte uitgenodigd.